Kategorie:

Miesiąc Szkolnych Bibliotek – konkursy

A okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na „Najlepszego Czytelnika Roku 2018/2019  oraz na „Najlepiej czytającą klasę”

Regulamin konkursu:

I. Cele konkursu

Promocja czytelnictwa. Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych. Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów poprzez utrwalanie
nawyku obcowania z książką i kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

II. Zasady konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Czas trwania konkursu – od 1.10.20168do 31.06.2019
Ocenie konkursowej podlega:
– aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest liczba wypożyczonych i przeczytanych książek oraz terminowość ich oddawania – dbałość czytelnika o wypożyczone książki

Bibliotekarz ma prawo sprawdzić czy czytelnik przeczytał wypożyczoną książkę poprzez zadawanie pytań dotyczących treści danej książki.

Nagrody:

– osoby, które zajmą pierwsze miejsca w każdej kategorii, otrzymają tytuł Najlepszego Czytelnika Roku lub Najlepiej czytającej klasy
oraz nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim czytelnikom życzę powodzenia i wspaniałych chwil z książką.