Przejdź do treści

Kadra pedagogiczna

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Łukasz Kania - dyrektor

Renata Rycharska - wicedyrektor

Olga Połosak - wicedyrektor

Magdalena Rogowska - kierownik szkolenia praktycznego

JĘZYK POLSKI

Katarzyna Bartnicka
Edyta Ciepiela
Grzegorz Majkowski
Beata Połosak-Rumak
Violetta Proc
Renata Rycharska

MATEMATYKA

Svetlana Azarova
Andrzej Grenda
Ewa Orłowska-Paprzycka

JĘZYK ANGIELSKI

Łukasz Binkowski
Olha Ivashchyshyn
Tomasz Łopaciuk
Monika Marszał

JĘZYK HISZPAŃSKI

Wioleta Miszewska

JĘZYK NIEMIECKI

Hanna Kęczkowska

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Ewa Chmielewska
Sławomir Kalisz
Bożena Kowalczyk-Kalinowska
Jacek Piecychna
Agata Sekuła

BIBLIOTEKARZ

Krzysztof Krajewski
Aleksandra Zarychta

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Agnieszka Węderlich

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Krystyna Dęmbe

RELIGIA

Małgorzata Laszecka

PLASTYKA

Aleksandra Labun

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Wojciech Marszał

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Agata Sekuła

JĘZYKA POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW

Agnieszka Sarafin-Giunta

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Anna Bartuszek
Irena Brzozowa
Ewa Drzewicka-Łyżwa
Michał Dudziński
Kamila Dzwonkowska
Łukasz Kania
Joanna Komarnicka
Magdalena Kusal
Marcin Molik
Elżbieta Mroczek
Ewa Olech-Kłopotowska (urlop)
Olga Połosak
Mateusz Roguszewski
Magdalena Rogowska
Monika Sereja-Czekalska
Anna Sowa
Alina Tomaniak
Piotr Urbański
Artur Wawer

HISTORIA

Katarzyna Bartnicka
Marzena Kozłowska
Aleksandra Labun
Renata Rycharska

INFORMATYKA

Arkadiusz Momot

BIOLOGIA

Beata Iwańska
Anna Staniszewska

GEOGRAFIA

Magdalena Perczyńska

CHEMIA

Andrzej Grenda
Katarzyna Tomaszewska

FIZYKA

Andrzej Grenda
Krzysztof Krajewski

PEDAGOG

Milena Urbańska
Agnieszka Węderlich

PSYCHOLOG

Barbara Hładki

LOGOPEDA

Grzegorz Majkowski

NAUCZYCIELE WSPÓŁORGANIZUJĄCY PROCES KSZTAŁCENIA

Ewa Dolska
Dominika Piecychna
Agnieszka Ramm-Bredek
Anna Staniszewska