Przejdź do treści

Zawody/Profile

Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II

 • na podbudowie szkoły podstawowej technikum kształci w pięcioletnim cyklu nauczania w zawodach:

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

 • kwalifikacja HGT.02 – przygotowanie i wydawanie dań (kucharz)
 • kwalifikacja HGT.12 – organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Charakterystyka kierunków kształcenia:

 • sporządza potrawy i napoje według receptur gastronomicznych,
 • praktycznie stosuje wiedzę na temat różnych kultur kulinarnych,
 • planuje wyposażenie zakładu gastronomicznego,
 • planuje i organizuje żywienie i usługi gastronomiczne,
 • układa menu, diety zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
 • praktycznie stosuje wykorzystuje wiedzę dotyczącą odpowiedniego łączenia składników, jak również serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków,
 • dobiera zastawę stołową do potraw i napojów,
 • prowadzi dokumentację sprzedaży,
 • posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych.
 • kwalifikacja SPC.01 – produkcja wyrobów cukierniczych (cukiernik)
 • kwalifikacja SPC.07 – organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Charakterystyka kierunków kształcenia:

 • planuje, organizuje i nadzoruje produkcję żywności,
 • opracowuje receptury i instrukcje technologiczne dla wyrobów spożywczych i wdraża je do produkcji,
 • przeprowadza ocenę jakości wyrobów w oparciu o normy i receptury,
 • stosuje zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne żywności,
 • kontroluje jakość surowców i półproduktów na każdym etapie procesu technologicznego,
 • wytwarza wyroby cukiernicze,
 • tworzy dekoracje gotowych wyrobów cukierniczych,
 • potrafi ocenić jakość i przydatność surowców oraz prowadzi dokumentację związaną z rozliczaniem surowców i półproduktów,
 • posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami.

Absolwenci technikum mogą przystępować do egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego.