Przejdź do treści

Ośrodki Medycyny Pracy

BADANIA UCZNIÓW – WYKAZ PODMIOTÓW

Wykaz jednostek z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania w 2023 roku badań lekarskich – stan na dzień 14.04.2023 r.

  • kandydatów do szkół ponadpodstawowych (w tym kandydatów do szkół o profilu kolejowym) lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia1)
    i/lub
  • kandydatów do szkoły ponadpodstawowej (w tym kandydatów do szkół o profilu kolejowym) lub uczniów szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)2)
  1. MWOMP SPZOZ  – Płock ul. Kolegialna 17 – rejestracja codziennie od 800 do 1500 – tel. 24 267 84 60 / 61
  1. MWOMP w Płocku SPZOZ Oddział w Warszawie Al. Wojska Polskiego 25 – rejestracja codziennie od 730 do 1430 - tel. 22 560 00 70/72 oraz dodatkowo od 800 do 1100 – tel. 22 560 00 56
  1. MWOMP w Płocku SPZOZ Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5 – rejestracja codziennie od 800 do 1500 - tel. 48 330 93 11/12 lub 48 340 19 52

Powiat

Nazwa świadczeniodawcy

Miejsce wykonywania badań

Dni i godziny przyjęć

Rejestracja

warszawski

Centrum Medyczne Evomed, ul. Wileńska 18, Warszawa

Centrum Medyczne Evomed ul. Wileńska 18, Warszawa

poniedziałek i wtorek od 13:00 do 20:00
czwartek od 8:00 do 16:00

Centrum Medyczne Evomed ul. Wileńska 18, Warszawa

telefonicznie - 22 473 89 37 lub 473 87 94 od poniedziałku do piątku – od 8:00 do 20:00

warszawski

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

Przychodnia Kochanowskiego, Poradnia Medycyny Pracy
ul. Jana Kochanowskiego 19 Warszawa

od poniedziałku do piątku – od 8:00 do 15:00

Przychodnia Kochanowskiego, Poradnia Medycyny Pracy
ul. Jana Kochanowskiego 19, Warszawa

telefonicznie - 22 633 21 56
od poniedziałku do piątku – od 8:00 do 15:00

warszawski

Warszawskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Warszawskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 76 Warszawa

poniedziałek, środa, czwartek i piątek od 9:00 do 15:00

wtorek od 13:00 do 18:00

Warszawskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 76 Warszawa

telefonicznie - 22 857 30 14 od poniedziałku do piątku od 7:30 – do 19:00

lub poprzez e-mail: rejestracja@wcz.waw.pl

warszawski

J.J. Capricorn Sp. z o.o.

Przychodnia Lekarska J.J. Capricorn ul. Bukowińska 26 B Warszawa

od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00

Przychodnia Lekarska J.J. Capricorn ul. Bukowińska 26 B, Warszawa

telefonicznie - 22 651 70 73, 22 831 76 07 od poniedziałku do piątku – od 9:00 do 17:00

warszawski

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. ul. Jana Nielubowicza 5, Warszawa

od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. ul. Jana Nielubowicza 5, Warszawa

telefonicznie 22 255 77 77
lub poprzez e-mail: kontakt@cmwum.pl

od poniedziałku do piątku od 800 do 1600

m.st. Warszawa

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku SPZOZ Oddział w Warszawie

Al. Wojska Polskiego 25 Warszawa

od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:00

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:30 22 560 00 70/72
dodatkowo od 8:00 do 11:00 22 560 00 56

m.st. Warszawa

CityMED IZIU Sp. z o.o.

Przychodnia CITYMED ul. Sobieskiego 18 Warszawa

poniedziałek od 8:00 do 10:00 i od 15:00 do 18:00
wtorek od 9:00 do 14:00
środa od 9:00 do 15:00
czwartek od 9:00 do 16:00
piątek od 8:00 do 10:00

Przychodnia CITYMED ul. Sobieskiego 18, Warszawa

telefonicznie - 22 690 06 51
od poniedziałku do czwartku – od 8:00 do 16:00 piątek – od 8:00 do 14:00

m.st. Warszawa

Warszawskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Warszawskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 76 Warszawa

poniedziałek, środa, czwartek i piątek od 9:00 do 15:00

wtorek od 13:00 do 18:00

Warszawskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 76, Warszawa

telefonicznie - 22 857 30 14 od poniedziałku do piątku od 7:30 – do 19:00

lub poprzez e-mail: rejestracja@wcz.waw.pl

m.st. Warszawa

J.J. Capricorn Sp. z o.o.

Przychodnia Lekarska J.J. Capricorn ul. Bukowińska 26 B Warszawa

od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00

Przychodnia Lekarska J.J. Capricorn ul. Bukowińska 26 B, Warszawa

telefonicznie - 22 651 70 73, 22 831 76 07 od poniedziałku do piątku – od 9:00 do 17:00

m.st. Warszawa

MEDICOR - Małgorzata Zembrzuska

Przychodnia Medycyny Pracy ul. Stanisława Mikkego 4 Warszawa

od poniedziałku do soboty od 8:00 do 16:00

Przychodnia Medycyny Pracy, ul. Stanisława Mikkego 4, Warszawa

telefonicznie - 22 627 11 00, 627 11 01 od poniedziałku do soboty – od 8:00 do 16:00

m.st. Warszawa

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

Przychodnia Kochanowskiego, Poradnia Medycyny Pracy
ul. Jana Kochanowskiego 19 Warszawa

od poniedziałku do piątku – od 8:00 do 15:00

Przychodnia Kochanowskiego, Poradnia Medycyny Pracy
ul. Jana Kochanowskiego 19, Warszawa

telefonicznie - 22 633 21 56
od poniedziałku do piątku – od 8:00 do 15:00

m.st. Warszawa

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. ul. Jana Nielubowicza 5, Warszawa

od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. ul. Jana Nielubowicza 5, Warszawa

telefonicznie 22 255 77 77
lub poprzez e-mail: kontakt@cmwum.pl

od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Wykaz jednostek z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania w 2023 roku badań lekarskich – stan na dzień 14.04.2023 r.
https://mwomp.pl/wp-content/uploads/2023/04/uczniowie_2023-14.04.2023.pdf