Przejdź do treści

Kalendarz roku szkolnego

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Rok szkolny 2023/2024

4 września 2023 r.
(poniedziałek)

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

7 września 2023 r. godz.17:00
(czwartek)

- Zebranie dla rodziców uczniów klasy 1 (sala gimnastyczna)
- Zebranie klasowe dla rodziców uczniów klas II- V (sale lekcyjne według przydziału)

1 listopada 2023 r.
(środa)

Święto zmarłych

dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2023 r.
(czwartek)

Dzień po święcie zmarłych

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 listopada 2023 r.
(piątek)

Dzień po święcie zmarłych

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16 listopada 2023 r. godz.17:00
(czwartek)

- Zebranie klasowe dla rodziców uczniów klas V
Podanie informacji o przewidywanych ocenach półrocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach maturalnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz proponowanych ocen z zachowania na I półrocze

14 grudnia 2023 r. godz.17:00
(czwartek)

Zebranie dla rodziców uczniów klas I, II, III, IV
Podanie informacji o przewidywanych ocenach półrocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz proponowanych ocen z zachowania na I półrocze

23 - 31 grudnia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2024 r.
(poniedziałek)

NOWY ROK

dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych

9 stycznia 2024 r.
(wtorek)

Część praktyczna egzaminu zawodowego

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15 - 28 stycznia 2024 r.

Ferie zimowe

21.03.2024 r. godz.17:00
(czwartek)

Zebranie z rodzicami uczniów klas I,II, III, IV
- bieżąca sytuacja uczniów

Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych
- podanie informacji o przewidywanych ocenach półrocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz proponowanych ocen z zachowania na koniec roku

28 marca – 2 kwietnia 2024 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna

26 kwietnia 2024 r. 
(piątek)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w klasach (semestrach) programowo najwyższych

1 maja 2024 r.
(środa)

Międzynarodowe Święto Pracy

dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych

2 maja 2024 r.
(czwartek)

dzień przed Świętem 3 Maja

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2024 r.
(piątek)

Święto Narodowe Trzeciego Maja

dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych

6 maja 2024 r.
(poniedziałek)

Dzień przed maturami

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

7 maja 2024 r.
(wtorek)

Egzamin maturalny z języka polskiego

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

8 maja 2024 r.
(środa)

Egzamin maturalny z matematyki

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9 maja 2024 r.
(czwartek)

Egzamin maturalny z języka angielskiego

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13 maja 2024 r.
(poniedziałek)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16.05.2024 r. godz. 17:00
(czwartek)

Zebranie klasowe rodziców uczniów wszystkich klas promocyjnych
- podanie rodzicom uczniów klas promocyjnych informacji o przewidywanych ocenach końcowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz przewidywanej ocenie z zachowania

30 maja 2024 r.
(czwartek)

Boże Ciało

dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych

31 maja 2024 r.
(piątek)

Dzień po święcie Bożego Ciała

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9-20 stycznia 2024 r.

Egzamin zawodowy

29-30 stycznia 2024 r.

Egzamin zawodowy

03-19 czerwca 2024 r.

Egzamin zawodowy

21 czerwca 2024 r.
(piątek)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

Uroczystość zakończenia roku szkolnego

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

Ferie letnie