Przejdź do treści

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

1 wrzesień 2022 r.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2022 r.
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2022 r.

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2023 r.

Ferie Zimowe

13 luty -
26 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia -
11 kwietnia 2023 r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

28 kwietnia 2023 r.

Egzamin maturalny

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

4 maja 2023 r. - j. polski
5 maja 2023 r. - matematyka
8 maja 2023 r. - j. obcy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(więcej informacji tutaj)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie

24 czerwca -
31 sierpnia 2023 r.

Egzaminy maturalne
(sesja poprawkowa)

sierpień 2023 r.

Egzaminy poprawkowe

sierpień 2023 r.

Rekrutacja

maj - sierpień 2023 r.

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

31 sierpnia 2023 r.