Przejdź do treści

Wychowawcy klas

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II

klasa

zawód

wychowawca

dedykowana sala

I AT

technik żywienia i usług gastronomicznych

Wioleta Miszewska

5

I BT

technik żywienia i usług gastronomicznych

Milena Urbańska

(Monika Sereja-Czekalska)

48

I CT

technik żywienia i usług gastronomicznych

Arkadiusz Momot

25

I DT

technik technologii żywności (z kwalifikacją cukiernik)

Beata Połosak-Rumak

40

II AT

technik żywienia i usług gastronomicznych

Agnieszka Węderlich

6

II BT

technik żywienia i usług gastronomicznych

Monika Marszał

28

II DT

technik technologii żywności

Renata Rycharska

55

III AT

technik żywienia i usług gastronomicznych

Katarzyna Bartnicka

54

IV AT

technik żywienia i usług gastronomicznych

Alina Tomaniak

57

IV BT

technik technologii żywności

Kamila Dzwonkowska

39