Przejdź do treści

Krótka historia

naszej szkoły od 1954 r. do teraz

1954 - powstaje Szkoła Piekarska - 4-letnie technikum i 2-letnia szkoła zasadnicza w baraku przy ul. Górnośląskiej 31

1955 - przeniesiono szkołę do budynku przy ul. Krypskiej 47/49

1958 - zmieniono nazwę szkoły na Technikum Przemysłu Spożywczego i Zasadniczą Szkołę Przemysłu Spożywczego. W technikum otwarto nową specjalność: przetwórstwo mięsne

1961 – w Technikum Przemysłu Spożywczego otwarto nową specjalność: mikrobiologia przemysłowa;

1965 – szkołę przeniesiono do nowego budynku przy ul.Komorskiej 17/23. Otwarto Państwową Szkołę Techniczną (pomaturalną) i specjalnościach: przetwórstwo mięsne oraz chłodnictwo;

1967 – otwarto jednoroczną Szkołę Przysposobienia do Zawodu, dającą świadectwo ukończenia 8 klas szkoły podstawowej. Otwarto też w technikum specjalność: analiza techniczna;

1968 – szkoła otrzymała sztandar i imię Al. Zawadzkiego. W szkole zasadniczej otwarto specjalność: garmażer przemysłowy;

1973 – utworzono Zespół Szkół Zawodowych nr 18. W jego skład weszły: technikum, liceum zawodowe, szkoła zasadnicza i wydział zaoczny technikum;

1975 – decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego zmieniono nazwę szkoły na: Zespół Szkół Przetwórstwa Spożywczego.  W Liceum Zawodowym nr 23 otwarto specjalność: operator procesów technologicznych w przemyśle spożywczym;

1976 – otwarto średnie Studium Zawodowe – Zaoczne o specjalności spożywczej;

1979 – otwarto klasy szkoły zasadniczej o specjalności: przetwórstwo mięsa dla OHP przy Zakładach Mięsnych Żerań;

1983 – w technikum otwarto kierunek: produkcja tłuszczów, a w szkole zasadniczej: „aparatowy przetwórstwa owoców i warzyw;

1985 – otwarto w szkole zawodowej klasę o specjalności: operator przetwórstwa garmażeryjnego;

1987 – utworzono Policealne Studium Zawodowe o specjalności: piekarstwo;

1991 – wprowadzono nową specjalność w technikum: analiza środków spożywczych;
        – zniesienie imienia szkoły;

1999 – otwarto Liceum Zawodowe w zawodzie: kelner – bufetowy;

2001 – w Liceum Zawodowym rozpoczęto kształcenie w zawodzie: kucharz;

2002 – zmiana nazwy z Zespołu Szkół Przetwórstwa Spożywczego na Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych i Licealnych. Przekształcenie szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne.

– wprowadzenie w technikum zawodu : kucharz oraz w szkole zasadniczej zawodu: „kucharz małej gastronomii;

– otwarto XXXVII Liceum Profilowane o profilu usługowo – gospodarczym

2003 – otwarto Technikum Uzupełniające nr 2 w zawodzie kucharz na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

2004 – uroczyście obchodziliśmy jubileusz 50-lecia szkoły

2006 – Technikum Spożywczo-Gastronomiczne oraz Zasadnicza Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna otrzymały sztandar oraz imię Jana Pawła II 

2008 – zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych i Licealnych na Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych. Likwidacja Liceum Profilowanego. 

2009 – uruchomiono dwa kierunki kształcenia technikum:
  – technik organizacji usług gastronomicznych 
  – technik żywienia i gospodarstwa domowego. 

od 1 września 2012 – w związku z  reformą kształcenia, nauka od pierwszej klasy technikum  rozpoczyna się
w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, kelner,
a w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie kucharz. Zawody podzielone zostają na kwalifikacje.
Klasy starsze kontynuują naukę według dotychczasowych zasad.

od  1 września 2013 – Technikum Uzupełniające nr 2 przekształcone zostaje w CXLVII Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych, w którym naukę mogą podjąć zarówno absolwenci gimnazjum, jak i zasadniczej szkoły zawodowej.

30- 31 maja 2014 – Technikum Spożywczo – Gastronomiczne jest organizatorem XXVII Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, na który przyjeżdża ponad 200 dyrektorów  i nauczycieli szkół noszących imię Jana Pawła II
z całej Polski i z zagranicy. 

16 października 2014 – Szkoła uroczyście obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia.

w czerwcu 2017 – Zespół Szkół Spożywczo – Gastronomicznych uzyskał tytuł „Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości”

od 1 września 2017 – w związku z reformą kształcenia, Zasadniczą Szkołę Spożywczo – Gastronomiczną zastępuje Branżowa Szkoła Spożywczo – Gastronomiczna I Stopnia im. Jana Pawła II, która kształci w zawodzie: Kucharz. Baza szkoły pozwala również na kształcenia w kierunkach: piekarz i cukiernik.

w listopadzie 2017 – Zespół Szkół Spożywczo – Gastronomicznych otrzymał „Certyfikat Szkoły Nieobojętnych Rodziców i Nauczycieli”

19 grudnia 2017 – Zespół Szkół Spożywczo – Gastronomicznych otrzymał „Certyfikat Szkoły Promującej Oddawanie Krwi”

W roku szkolnym 2017/2018 – Technikum Spożywczo – Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Spożywczo – Gastronomicznych otrzymuje „Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych”

13 czerwca 2018 – Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Warszawie – jako jedna z dwóch ponadgimnazjalnych szkół w Polsce – otrzymało Certyfikat z Wyróżnieniem oraz tytuł „Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją”

26 października 2018 – Technikum Spożywczo – Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Spożywczo – Gastronomicznych otrzymuje Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z Pomysłem”

od  1 września 2019 – w związku z reformą kształcenia utworzone zostaje 5 – letnie Technikum, w którym naukę mogą rozpocząć absolwenci szkół podstawowych. Po raz ostatni naukę w 4 – letnim Technikum rozpoczynają absolwenci dotychczasowych gimnazjów. Nauka od pierwszej klasy technikum rozpoczyna się w zawodach: Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą, Technik usług kelnerskich, a w Branżowej Szkole w zawodzie Kucharz. Klasy starsze kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach.

Ostatnio w naszej szkole

SENIORALIA

17 września 2022 roku w parku Polińskiego odbyły się senioralia. Młodzież naszej szkoły zaangażowała się w przygotowanie poczęstunku dla uczestników pikniku. Stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i uznaniem przybyłych gości.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września Pan Dyrektor Łukasz Kania powitał zgromadzonych pierwszoklasistów oraz ich rodziców. Przypomniał zgromadzonym o 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz przybliżył sylwetkę Patrona szkoły, Jana Pawła II. Wspólnie
IV tura praktyk zagranicznych na Teneryfie

IV tura praktyk zagranicznych na Teneryfie

Od 27 sierpnia do 10 września już czwarta tura uczniów odbyła praktyki zagraniczne na Teneryfie w ramach projektu POWER „Europa od kuchni”. Młodzież pracowała w hotelu Catalonia Punta Del Rey

Dotychczasowi dyrektorzy szkoły

Leon Mikołajczak
Leon Mikołajczak(1957 - 1971)
  Aleksander Dąbek
  Aleksander Dąbek(1971 - 1981)
   Bronisław Anczaruk
   Bronisław Anczaruk(1981 - 1989)
    Elżbieta Miklewska
    Elżbieta Miklewska(1989 - 1992)
     Zofia Kowalczyk
     Zofia Kowalczyk(1992 - 2007)
      Ewa Lada
      Ewa Lada(2007 - 2017)
       Małgorzata Wiśniewska
       Małgorzata Wiśniewska(2017 - 2021)
        Łukasz Kania
        Łukasz Kania(2021 - )