Przejdź do treści

Krótka historia

naszej szkoły od 1954 r. do teraz
1954
Powstaje Szkoła Piekarska - 4-letnie technikum i 2-letnia szkoła zasadnicza w baraku przy ul. Górnośląskiej 31
1955
Przeniesiono szkołę do budynku przy ul. Krypskiej 47/49.
1958
Zmieniono nazwę szkoły na Technikum Przemysłu Spożywczego i Zasadniczą Szkołę Przemysłu Spożywczego. W technikum otwarto nową specjalność: przetwórstwo mięsne.
1961
W Technikum Przemysłu Spożywczego otwarto nową specjalność: mikrobiologia przemysłowa.
1965
Szkołę przeniesiono do nowego budynku przy ul. Komorskiej 17/23. Otwarto Państwową Szkołę Techniczną (pomaturalną) i specjalnościach: przetwórstwo mięsne oraz chłodnictwo.
1967
Otwarto jednoroczną Szkołę Przysposobienia do Zawodu, dającą świadectwo ukończenia 8 klas szkoły podstawowej. Otwarto też w technikum specjalność: analiza techniczna.
1968
Szkoła otrzymała sztandar i imię Al. Zawadzkiego. W szkole zasadniczej otwarto specjalność: garmażer przemysłowy.
1973
Utworzono Zespół Szkół Zawodowych nr 18. W jego skład weszły: technikum, liceum zawodowe, szkoła zasadnicza i wydział zaoczny technikum.
1975
Decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego zmieniono nazwę szkoły na: Zespół Szkół Przetwórstwa Spożywczego.  W Liceum Zawodowym nr 23 otwarto specjalność: operator procesów technologicznych w przemyśle spożywczym.
1976
Otwarto średnie Studium Zawodowe – Zaoczne o specjalności spożywczej.
1979
Otwarto klasy szkoły zasadniczej o specjalności: przetwórstwo mięsa dla OHP przy Zakładach Mięsnych Żerań.
1983
W technikum otwarto kierunek: produkcja tłuszczów, a w szkole zasadniczej: „aparatowy przetwórstwa owoców i warzyw.
1985
Otwarto w szkole zawodowej klasę o specjalności: operator przetwórstwa garmażeryjnego.
1987
Utworzono Policealne Studium Zawodowe o specjalności: piekarstwo.
1991
Wprowadzono nową specjalność w technikum: analiza środków spożywczych.
1991
Zniesienie imienia szkoły.
1999
Otwarto Liceum Zawodowe w zawodzie: kelner–bufetowy.
2001
W Liceum Zawodowym rozpoczęto kształcenie w zawodzie: kucharz.
2002
Zmiana nazwy z Zespołu Szkół Przetwórstwa Spożywczego na Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych i Licealnych. Przekształcenie szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne.
2002
Wprowadzenie w technikum zawodu : kucharz oraz w szkole zasadniczej zawodu: „kucharz małej gastronomii”.
2002
Otwarto XXXVII Liceum Profilowane o profilu usługowo–gospodarczym.
2003
Otwarto Technikum Uzupełniające nr 2 w zawodzie kucharz na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
2004
Uroczyście obchodziliśmy jubileusz 50-lecia szkoły.
2006
Technikum Spożywczo-Gastronomiczne oraz Zasadnicza Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna otrzymały sztandar oraz imię Jana Pawła II.
2008
Zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych i Licealnych na Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych. Likwidacja Liceum Profilowanego. 
2009
Uruchomiono dwa kierunki kształcenia technikum:   – technik organizacji usług gastronomicznych;   – technik żywienia i gospodarstwa domowego. 
2012
od 1 września – w związku z  reformą kształcenia, nauka od pierwszej klasy technikum  rozpoczyna się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, kelner, a w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie kucharz. Zawody podzielone zostają na kwalifikacje. Klasy starsze kontynuują naukę według dotychczasowych zasad.
2013
od  1 września – Technikum Uzupełniające nr 2 przekształcone zostaje w CXLVII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, w którym naukę mogą podjąć zarówno absolwenci gimnazjum, jak i zasadniczej szkoły zawodowej.
2014
30-31 maja – Technikum Spożywczo–Gastronomiczne jest organizatorem XXVII Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, na który przyjeżdża ponad 200 dyrektorów  i nauczycieli szkół noszących imię Jana Pawła II z całej Polski i z zagranicy.
2014
16 października - Szkoła uroczyście obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia.
2017
Czerwiec – Zespół Szkół Spożywczo–Gastronomicznych uzyskał tytuł „Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości”.
2017
od 1 września – w związku z reformą kształcenia, Zasadniczą Szkołę Spożywczo-Gastronomiczną zastępuje Branżowa Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna I Stopnia im. Jana Pawła II, która kształci w zawodzie: Kucharz. Baza szkoły pozwala również na kształcenia w kierunkach: piekarz i cukiernik.
2017
w listopadzie – Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych otrzymał „Certyfikat Szkoły Nieobojętnych Rodziców i Nauczycieli”.
2017
19 grudnia - Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych otrzymał „Certyfikat Szkoły Promującej Oddawanie Krwi”.
2017
W roku szkolnym 2017/2018 – Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych otrzymuje „Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych”.
2018
13 czerwca – Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Warszawie – jako jedna z dwóch ponadgimnazjalnych szkół w Polsce – otrzymało Certyfikat z Wyróżnieniem oraz tytuł „Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją”.
2018
26 października – Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych otrzymuje Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z Pomysłem”.
2019
od  1 września – w związku z reformą kształcenia utworzone zostaje 5-letnie Technikum, w którym naukę mogą rozpocząć absolwenci szkół podstawowych. Po raz ostatni naukę w 4-letnim Technikum rozpoczynają absolwenci dotychczasowych gimnazjów. Nauka od pierwszej klasy technikum rozpoczyna się w zawodach: Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą, Technik usług kelnerskich, a w Branżowej Szkole w zawodzie kucharz. Klasy starsze kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach.
Ostatnio w naszej szkole
Projekt „Szczęście”

Projekt „Szczęście”

12 czerwca 2024 roku klasa IIAT udała się na premierę spektaklu profilaktycznego „Od nowa” w ramach projektu „Szczęście” we współpracy z Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA. Wrażenia trudno nam opisać.

Dotychczasowi dyrektorzy szkoły

Leon Mikołajczak
Leon Mikołajczak(1957 - 1971)
  Aleksander Dąbek
  Aleksander Dąbek(1971 - 1981)
   Bronisław Anczaruk
   Bronisław Anczaruk(1981 - 1989)
    Elżbieta Miklewska
    Elżbieta Miklewska(1989 - 1992)
     Zofia Kowalczyk
     Zofia Kowalczyk(1992 - 2007)
      Ewa Lada
      Ewa Lada(2007 - 2017)
       Małgorzata Wiśniewska
       Małgorzata Wiśniewska(2017 - 2021)
        Łukasz Kania
        Łukasz Kania(2021 - )