Przejdź do treści

Egzaminy zawodowe

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

w sesji Lato 2023

05.06.2023 r. egzamin pisemny

kwalifikacje:

  • SPC.01 produkcja wyrobów cukierniczych
  • HGT.02 przygotowanie i wydawanie dań
  • HGT.01 wykonywanie usług kelnerskich

15, 16, 17.06.2023 r. egzaminy praktyczne

kwalifikacje:

  • SPC.01 produkcja wyrobów cukierniczych
  • SPC.03 produkcja wyrobów piekarskich 
  • HGT.02 przygotowanie i wydawanie dań
  • HGT.01 wykonywanie usług kelnerskich

Uczniowie mają obowiązek zgłosić się na egzamin z dowodem tożsamości ze zdjęciem i długopisem z czarnym wkładem 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Godziny według wewnętrznego harmonogramu.