Przejdź do treści

Matura

harmonogram 2023

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015

Część ustna egzaminu maturalnego
od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja) język polski
języki mniejszości narodowych języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 czwartek język polski – pp* ----------
5 piątek język angielski – pp język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
6, 7 – sobota, niedziela
8 poniedziałek matematyka – pp język kaszubski – pr*
język łemkowski – pr
język łaciński i kultura antyczna – pr
9 wtorek język angielski – pr
język angielski – dj*
filozofia – pr
10 środa wiedza o społeczeństwie – pr język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
11 czwartek biologia – pr język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
12 piątek matematyka – pr język francuski – pr
język francuski – dj
13, 14 – sobota, niedziela
15 poniedziałek chemia – pr historia muzyki – pr
16 wtorek geografia – pr języki mniejszości narodowych – pp
17 środa język polski – pr języki mniejszości narodowych – pr
18 czwartek historia – pr język włoski – pr
język włoski – dj
19 piątek fizyka – pr historia sztuki – pr
20, 21 – sobota, niedziela
22 poniedziałek informatyka – pr język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
23 wtorek godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015; dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Część ustna egzaminu maturalnego
5–7 czerwca język polski
języki mniejszości narodowych języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
1 czwartek język polski – pp** ----------
2 piątek matematyka – pp matematyka – pr**
3, 4 – sobota, niedziela
5 poniedziałek język angielski – pp
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
filozofia – pr
język łaciński i kultura antyczna – pr
historia muzyki – pr
6 wtorek biologia – pr język angielski – pr
język angielski – dj**
7 środa wiedza o społeczeństwie – pr język francuski – pr
język francuski – dj
8 czwartek Boże Ciało
9 piątek Dzień bez egzaminów.
10, 11 – sobota, niedziela
12 poniedziałek chemia – pr język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
13 wtorek historia – pr historia sztuki – pr
14 środa geografia – pr język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
15 czwartek fizyka – pr język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
16 piątek informatyka – pr język polski – pr
język kaszubski – pr
język łemkowski – pr zadania w języku obcym***
17, 18 – sobota, niedziela
19 poniedziałek języki mniejszości narodowych – pp języki mniejszości narodowych – pr
język włoski – pr
język włoski – dj

* Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2023 r.

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 7 lipca 2023 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 7 lipca 2023 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 7 lipca 2023 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015; dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej

  1. Część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00

  1. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek).

* Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2023 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 8 września 2023 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 8 września 2023 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 8 września 2023 r.