Przejdź do treści

Matura

harmonogram 2024

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015

Część ustna egzaminu maturalnego
od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja język polski
języki mniejszości narodowych języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 czwartek język polski – pp* ----------
5 piątek język angielski – pp język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
6, 7 – sobota, niedziela
8 poniedziałek matematyka – pp język kaszubski – pr*
język łemkowski – pr
język łaciński i kultura antyczna – pr
9 wtorek język angielski – pr
język angielski – dj*
filozofia – pr
10 środa wiedza o społeczeństwie – pr język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
11 czwartek biologia – pr język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
12 piątek matematyka – pr język francuski – pr
język francuski – dj
13, 14 – sobota, niedziela
15 poniedziałek chemia – pr historia muzyki – pr
16 wtorek geografia – pr języki mniejszości narodowych – pp
17 środa język polski – pr języki mniejszości narodowych – pr
18 czwartek historia – pr język włoski – pr
język włoski – dj
19 piątek fizyka – pr historia sztuki – pr
20, 21 – sobota, niedziela
22 poniedziałek informatyka – pr język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
23 wtorek godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015; dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Część ustna egzaminu maturalnego
10-12 czerwca język polski
języki mniejszości narodowych języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
3 poniedziałek język polski – pp** ----------
4 wtorek matematyka – pp język niemiecki – pr**
język niemiecki – dj**
5 środa język angielski – pp
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
filozofia – pr
język łaciński i kultura antyczna – pr
historia muzyki – pr
6 czwartek biologia – pr język angielski – pr
język angielski – dj**
7 piątek wiedza o społeczeństwie – pr język francuski – pr
język francuski – dj
8, 9 – sobota, niedziela
10 poniedziałek chemia – pr historia sztuki – pr
11 wtorek matematyka – pr historia – pr
12 środa geografia – pr język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
13 czwartek fizyka – pr język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
14 piątek informatyka – pr język polski – pr
język kaszubski – pr
język łemkowski – pr zadania w języku obcym***
15, 16 – sobota, niedziela
17 poniedziałek języki mniejszości narodowych – pp języki mniejszości narodowych – pr
język włoski – pr
język włoski – dj

* Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2023 r.

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 9 lipca 2024 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 9 lipca 2024 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 9 lipca 2024 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015; dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

  1. Część pisemna – 20 sierpnia 2024 r. (wtorek), godz. 9:00

  1. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2024 r. (środa).

* Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2024 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 10 września 2024 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 10 września 2024 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 10 września 2024 r.