Przejdź do treści

PLAN SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

w Technikum Spożywczo-Gastronomicznych
Praktyczne kształcenie zawodowe odbywa się w doskonale wyposażonych szkolnych pracowniach gastronomicznych, w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w najlepszych warszawskich hotelach, restauracjach, zakładach gastronomicznych i cukierniczych. Współpracujemy między innymi z takimi hotelami i restauracjami jak:

Plan szkolenia praktycznego w roku szkolnym 2023/2024

2AT

Technik żywienia i usług gastronomicznych TŻIUG

symbol: 343404
Kwalifikacje: Przygotowanie i wydawanie dań (HGT.02)

Ilość godzin szkolenia praktycznego w tygodniu: produkcja gastronomiczna 6h

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

2BT

Technik żywienia i usług gastronomicznych - TŻIUG

symbol: 343404
Kwalifikacje: Przygotowanie i wydawanie dań (HGT.02)

Ilość godzin szkolenia praktycznego w tygodniu: produkcja gastronomiczna 6h

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

2DT

Technik technologii żywności - TTŻ

symbol: 314403
Kwalifikacje: Produkcja wyrobów cukierniczych (SPC.01)

Ilość godzin szkolenia praktycznego w tygodniu: produkcja wyrobów cukierniczych 6h

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

4BT

Technik technologii żywności - TTŻ

symbol: 314403
Kwalifikacje: Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (SPC.07)

Ilość godzin szkolenia praktycznego w tygodniu: procesy produkcji wyrobów spożywczych 6h

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

TERMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

3AT

zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych

symbol:

termin:

18.09 – 13.10.2023 r.

Ilość tygodni i godzin:

4 tygodnie / 140 godzin

TERMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

4AT

zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych

symbol:

termin:

18.09 – 13.10.2023 r.

Ilość tygodni i godzin:

4 tygodnie / 140 godzin

TERMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

4BT

zawód: Technik technologii żywności

symbol:

termin:

18.09 – 13.10.2023 r.

Ilość tygodni i godzin:

4 tygodnie / 140 godzin