Przejdź do treści

Rada Rodziców

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Skład Rady Rodziców

Rachunek Bankowy do wpłat

Prezydium:

  • Marlena Sobiepanek (ICT) -  przewodnicząca
  • Kamila Kowalczyk (IIDT) - z-ca przewodniczącej
  • Beata Lisiecka (IVBpT) - członek

Komisja rewizyjna:

  • Katarzyna Pyrka (IDT)
  • Agnieszka Lewczuk (IVApT)
  • Anna Sowa (VBpT)

Rada Rodziców prosi o dokonywanie wpłat na niżej podany numer konta:

78 1160 2202 0000 0002 5736 8530

z dopiskiem:
Rada Rodziców Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych