Przejdź do treści

Rada Rodziców

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Skład Rady Rodziców

Rachunek Bankowy do wpłat

  • Beata Kochanowska -  przewodnicząca
  • Marta Ciarka - z-ca przewodniczącej
  • Joanna Dąbrowska - członek

Rada Rodziców prosi o dokonywanie wpłat na niżej podany numer konta:

78 1160 2202 0000 0002 5736 8530

z dopiskiem:
Rada Rodziców Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych