Przejdź do treści

Zawody/Profile

Branżowa Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna I stopnia im. Jana Pawła II

nauka w branżowej szkole realizowana jest w trzyletnim cyklu nauczania w następujących zawodach:

KUCHARZ

 • kwalifikacja HGT.02 – przygotowanie i wydawanie dań

innowacja: obsługa gości

KUCHARZ (klasa integracyjna)

 • kwalifikacja HGT.02 – przygotowanie i wydawanie dań

innowacja: obsługa gości

KELNER

 • kwalifikacja HGT.01 - wykonywanie usług kelnerskich

innowacja: barman-barista

W roku szkolnym 2023/2024 planowane jest
otwarcie klasy w zawodzie:

CUKIERNIK (klasa integracyjna)

 • kwalifikacja SPC.01 - produkcja wyrobów cukierniczych

innowacja: deserant

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą przystąpić do egzaminu zawodowego, a także mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia i liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Kucharz:

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań
 • sporządza, dekoruje, porcjuje i wydaje potrawy i napoje dostosowane do indywidualnych okoliczności i wymagań kulinarnych konsumentów,
 • właściwie przechowuje surowce i półprodukty oraz ocenia ich jakość,
 • praktycznie stosuje wiedzę na temat różnych kultur kulinarnych,
 • dobiera zastawę stołową do potraw i napojów,
 • praktycznie stosuje wykorzystuje wiedzę dotyczącą odpowiedniego łączenia składników, jak również serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.

Kelner:

 • HGT.01  - wykonywanie usług kelnerskich

 • poznaje sztukę obsługi kelnerskiej,
 • obsługuje przyjęcia okolicznościowe,
 • wykorzystuje różne systemy obsługi, serwowania potraw i napojów,
 • posługuje się maszynami i urządzeniami do obsługi gości,
 • sporządza potrawy i napoje w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego,
 • wykonuje czynności związane z obsługiwaniem gości,
 • rozlicza usługi kelnerskie.

Kucharz:

 • HGT.02.- przygotowanie i wydawanie dań
 • sporządza, dekoruje, porcjuje i wydaje potrawy i napoje dostosowane do indywidualnych okoliczności i wymagań kulinarnych konsumentów,
 • właściwie przechowuje surowce i półprodukty oraz ocenia ich jakość,
 • praktycznie stosuje wiedzę na temat różnych kultur kulinarnych,
 • dobiera zastawę stołową do potraw i napojów,
 • praktycznie stosuje wykorzystuje wiedzę dotyczącą odpowiedniego łączenia składników, jak również serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.

Cukiernik:

 • SPC.01 - produkcja wyrobów cukierniczych
 • dobiera surowce w celu wytwarzania produktów i półproduktów cukierniczych,
 • sporządza półprodukty cukiernicze,
 • sporządza gotowe wyroby cukiernicze,
 • piecze ciasta i sporządza desery z różnych stron świata,
 • wykonuje dekorację wyrobów cukierniczych,
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji cukierniczej, 
 • magazynuje surowce, półprodukty i wyroby cukiernicze.