Przejdź do treści

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Kucharz

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Kelner

HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich

Technik technologii żywności

SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów cukierniczych

Cukiernik

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

Piekarz

SPC.03Produkcja wyrobów piekarskich

CXLVII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Absolwent branżowej szkoły I stopnia - 3 lata nauki

(sluchacz przyjmowany jest od razu do drugiej kl,asy LO)

Absolwent gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej oraz osoby, które przerwały naukę - 4 lata nauki

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań