Przejdź do treści

Zebrania z rodzicami

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

W trakcie roku szkolnego organizujemy od kilku do kilkunastu spotkań nauczycieli, wychowawców i dyrekcji z rodzicami. Oczywiście zapraszamy także w innych terminach 🙂

Data i godzina zebrania

7.09.2023 r. (czwartek)
godzina 17:00 

  • Zebranie dla rodziców uczniów klasy I  (sala gimnastyczna)
  • zebranie klasowe dla rodziców uczniów klas II - V (sale lekcyjne według przydziału)

16.11.2023 r. (czwartek)
godzina 17:00 

Zebranie klasowe dla rodziców uczniów klas V
Podanie informacji o przewidywanych ocenach półrocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach maturalnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz proponowanych ocen z zachowania na I półrocze.
Zebranie dla rodziców pozostałych klas.

14.12.2023 r. (czwartek)
godzina 17:00 

Zebranie klasowe dla rodziców uczniów klas I, II, III, IV
Podanie informacji o przewidywanych ocenach półrocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz proponowanych ocen z zachowania na I półrocze.

Śródroczne zebranie klasowe dla rodziców uczniów klas IV
Podsumowanie wyników nauczania i wychowania w 1 półroczu

21.03.2024 r. (czwartek)
godzina 17:00 

Zebranie z rodzicami uczniów klas I, II, III, IV
- bieżąca sytuacja uczniów

Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych - podanie informacji o przewidywanych ocenach końcowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz przewidywanej ocenie z zachowania na koniec roku

16.05.2024 r. (czwartek)
godzina 17:00 

Zebranie klasowe dla rodziców uczniów wszystkich klas promocyjnych
- podanie rodzicom uczniów klas promocyjnych informacji o przewidywanych ocenach końcowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz przewidywanej ocenie z zachowania