Kategorie:

Harmonogram egzaminów poprawkowych

Egzaminy poprawkowe SIERPIEŃ 2023 – komisje
DATA PRZEDMIOT
23.08.2023
godz. 9:00
Matematyka
24.08.2023
godz. 9:00
Język polski
Historia
24.08.2023
godz. 9:00
Biologia
25.08.2023
godz. 9:00
Podstawy Przedsiębiorczości
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
25.08.2023
godz. 9:00
Język angielski
Języka angielski zawodowy
25.08.2023
godz. 9:00
Technologie w produkcji cukierniczej

Egzaminy maturalne poprawkowe
DATA PRZEDMIOT
21.08.2023
USTNE
Język polski
godz. 12:00
21.08.2023
USTNE
Język angielski
godz. 12:00
22.08.2023
PISEMNE
godz.9:00
język polski/matematyka
22.08.2023
PISEMNE
godz.9:00
Język angielski