Kategorie:

Nadanie szkole Medalu Świętego Jana Pawła II

Avatar
Opublikowane przez Renata Rycharska

28 kwietnia 2022 r. cała społeczność szkolna brała udział w uroczystości nadania szkole Medalu Świętego Jana Pawła II w dowód uznania za wieloletnie propagowanie Osoby i nauczania Jana Pawła II – Patrona szkoły. Była  pani dyrektor, Ewa Lada, została  pośmiertnie uhonorowana Medalem 100. Rocznicy Urodzin Karola Wojtyły za ogromny wkład w rozwój szkoły oraz szczególne zasługi upamiętniania pontyfikatu Świętego Jana Pawła II. Odznaczenie odebrał małżonek pani dyrektor, Sławomir Lada.

W uroczystości wzięli udział:

p. Ryszard Zawadowski –  dyrektor Społecznego Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, Kanclerz Kapituły Medalu Świętego Jana Pawła II

-p. Aneta Buczyńska –  Instytut Papieża Jana Pawła II

-p. Dominika Żukowska-Gardzińska  –  Centrum Myśli Jana Pawła II

-p. Zofia Grzebisz-Nowicka –   Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

-p. Halina Rowicka-Kalczyńska –  aktorka teatralna i filmowa

-p. Sławomir Lada – małżonek naszej kochanej, zmarłej w grudniu pani dyrektor Ewy Lady.

Nasza szkoła powstała w 1954 roku, a od 2006 roku nosi zaszczytne imię Jana Pawła II. Na wniosek całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły, 13 czerwca 2006 roku Rada m. st. Warszawy podpisała akt, na mocy którego szkoła nosi imię Jana Pawła II. Uroczystość nadania imienia odbyła się 16 października 2006 roku. W czasie Mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej nastąpiło poświęcenie i przekazanie uczniom sztandaru.  W czasie uroczystości w szkole odsłonięta została tablica pamiątkowa Jana Pawła II. Przed nauczycielami, wychowawcami  i młodzieżą zostało postawione zadanie, by ciągle udowadniali, że jesteśmy godni takiego Patrona. Począwszy od 2007 roku 16-go października  obchodzony jest Dzień Patrona Szkoły. Tradycyjnie tego dnia uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie,  a uczniowie klas starszych przygotowują program artystyczny poświęcony Patronowi szkoły. Od 2007 roku nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Papieża Jana Pawła II.W 2008 roku wspólnie zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję „Nauka Jana Pawła II w moim życiu”. Od wielu lat współpracujemy z Centrum Myśli Jana Pawła II, parafią Matki Bożej Ostrobramskiej i Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II. Należymy  do Rodziny Szkół im Jana Pawła II. Każdego roku młodzież uczestniczyła w pielgrzymkach Rodziny do Częstochowy,  a nauczyciele brali udział w zjazdach Rodziny. W 2014 roku byliśmy organizatorami XXVII Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół im Jana Pawła II. Gościliśmy wtedy ok 200 dyrektorów z całej Polski i z Wilna. W 2015 jako przedstawiciele szkolnictwa polskiego odebraliśmy Iskrę Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Od 2006 roku w naszej szkole organizowane były konkursy „Wiedzy  o Janie Pawle II”, „Dzielnicowy Konkurs Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II”, a od 2011 roku prowadzone były rozgrywki sportowe o Puchar Lolka, bo przecież Karol Wojtyła zawsze czynnie uprawiał sport. Organizowane były spotkania ze świadkami życia naszego Patrona. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi to zaszczytne imię i chcemy realizować Jego słowa umieszczone na sztandarze „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.