Kategorie:

28 lipca 2020 r – wizyta studyjna przedstawicieli szkół zawodowych z Litwy i Włoch – spotkanie w ramach Erasmus +

28 lipca 2020 r. gościliśmy w murach naszej szkoły przedstawicieli litewskich i włoskich technicznych szkół zawodowych z: Kupiskis Technological and Business School, Panevezys Margarita Rimkevicaite Vocational Training Center oraz Birzai Technology and Business Training Centre.

Podczas spotkania Dyrektor szkoły Małgorzata Wiśniewska zapoznała gości z systemem kształcenia zawodowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia w branży spożywczo – gastronomicznej. Szczegółowo przedstawiona została specyfika kształcenia uczniów z Zespole Szkół Spożywczo – Gastronomicznych, współpraca z pracodawcami w ramach szkolenia praktycznego, realizowane projekty edukacyjno – wychowawcze oraz zawodowe. Goście zapoznali się również z bazą dydaktyczną szkoły, szczególnie pracowniami zawodowymi i realizowanymi w nich zajęciami z zakresu praktycznego kształcenia zawodowego. Podczas spotkania dokonaliśmy analizy systemu kształcenia zawodowego w poszczególnych krajach oraz omówiliśmy możliwe kierunki współpracy międzynarodowej  w zakresie szkolnictwa zawodowego, w tym w ramach realizowanych projektów jak Erasmus+.