Kategorie:

Sukces XLV Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

W dniach 27-29.03.2019 r. w Toruniu odbył się półfinał i finał XLV Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. W trzydniowych wieloetapowych rozgrywkach uczennice Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych uzyskały:

Natalia Niedziela IVF – tytuł laureatki

Patrycja Kaczewska IIIF – tytuł laureatki

Klaudia Załuska IIIF – tytuł finalistki

Alexandra Urbach IIIF – tytuł półfinalistki.

Laureatki i finalistka otrzymały indeksy na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminów potwierdzającego kwalifikacje w zawodach cukiernik i technik technologii żywności. Z rąk Pana prof. dr hab. Stefana Ziajki Pani Dorota Zaręba otrzymała gratulacje za przygotowanie uczennic oraz puchar dla drużyny, od Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, za zajęcie I miejsca w klasyfikacji drużynowej, oraz puchar, od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dla najlepszej szkoły XLV Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.

Wszystkim Uczennicom i Nauczycielowi bardzo dziękujemy za zaangażowanie, gratulujemy sukcesów indywidualnych i drużynowych. Pani Dorocie Zarębie dziękujemy za przygotowanie uczennic i opiekę podczas olimpiady! Serdecznie dziękujemy Wam za wywalczenie pucharu dla naszej szkoły!!! 🙂