Kategorie:

Certyfikat – wyróżnienie „Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości 2018”

W czerwcu 2018 r. otrzymaliśmy Certyfikat – wyróżnienie „Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości 2018” za zrealizowaną praktykę w projekcie „Szkoła wielu możliwości”.
Innowacyjność i oryginalność naszych działań polegały przede wszystkim na indywidualizacji podejścia w procesie uczenia się uczniów, poprzez aktywną edukację ukierunkowaną na aktywizowanie młodzieży, rozbudzanie jej ciekawości, otwarcie na współpracę, współdziałanie i integrację, wzajemną naukę i pracę.
Ważnym dla nas, aby uczeń naszej szkoły wychodząc z jej murów był przygotowany do pracy i życia w społeczeństwie, odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych, aktywnego planowania kariery zawodowej. Podejmowana przez nas praca dydaktyczno-wychowawcza daje uczniom wiele możliwości, opiera się na jakości, wysokim poziomie przygotowania uczniów do świadomego, dorosłego życia.

[foogallery id=”6922″]