Przejdź do treści

Zawody/Profile

W skład Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych wchodzą:

 • Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II
 • Branżowa Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna I stopnia im. Jana Pawła II
 • CXLVII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II

– na podbudowie gimnazjum kształci w czteroletnim cyklu nauczania,
– na podbudowie szkoły podstawowej technikum kształci w pięcioletnim cyklu nauczania w zawodach:

I TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 • kwalifikacja HGT.02 – przygotowanie i wydawanie dań
 • kwalifikacja HGT.12 – organizacja żywienia i usług gastronomicznych

UWAGA! – od roku 2021/2022 kwalifikacja HGT.12  prowadzona jest również na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (KKZ) w trybie zaocznym – szczegóły w sekretariacie szkoły: sekretariat@komorska.edu.pl, rekrutacja@komorska.edu.pl
oraz
Regulaminie Rekrutacji: https://komorska.edu.pl/rekrutacja/regulamin-rekrutacji

II TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

 • kwalifikacja SPC.01 – produkcja wyrobów cukierniczych
 • kwalifikacja SPC.07 – organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

UWAGA! – od roku 2020/2021 kwalifikacja SPC.07 prowadzona jest również na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (KKZ) w trybie zaocznym – szczegóły w sekretariacie szkoły: sekretariat@komorska.edu.pl, rekrutacja@komorska.edu.pl
oraz
Regulaminie Rekrutacji: https://komorska.edu.pl/rekrutacja/regulamin-rekrutacji

III TECHNIK USŁUG KELNERSKICH (brak naboru na rok szkolny 2021/2022)

 • kwalifikacja HGT.01 – wykonywanie usług kelnerskich
 • kwalifikacja HGT.11 – organizacja usług gastronomicznych

Absolwenci technikum mogą przystępować do egzaminu maturalnego oraz egzaminu z kwalifikacji w zawodzie.

Branżowa Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna I stopnia im. Jana Pawła II

– na podbudowie gimnazjum i szkoły podstawowej  nauka w szkole branżowej realizowana jest w trzyletnim cyklu nauczania w następujących zawodach:

KUCHARZ

 • kwalifikacja HGT.02 – przygotowanie i wydawanie dań

PIEKARZ

 • kwalifikacja SPC.03 – produkcja wyrobów piekarskich

UWAGA! Na rok szkolny 2021/2022 nie prowadzimy naboru do Branżowej Szkoły Spożywczo-Gastronomicznej I stopnia im. Jana Pawła II

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą przystępować do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie, a także mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.

Charakterystyka kierunków kształcenia

Technikum Spożywczo – Gastronomiczne im. Jana Pawła II

Technik żywienia i usług gastronomicznych:

 • HGT.02. - przygotowanie i wydawanie dań,
 • HGT.12 - organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 • sporządza potrawy i napoje według receptur gastronomicznych,
 • praktycznie stosuje wiedzę na temat różnych kultur kulinarnych,
 • planuje wyposażenie zakładu gastronomicznego,
 • planuje i organizuje żywienie i usługi gastronomiczne,
 • układa menu, diety zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
 • praktycznie stosuje wykorzystuje wiedzę dotyczącą odpowiedniego łączenia składników, jak również serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków,
 • dobiera zastawę stołową do potraw i napojów,
 • prowadzi dokumentację sprzedaży,
 • posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych.

UWAGA! – od roku 2021/2022 kwalifikacja HGT.12  prowadzona jest również na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (KKZ) w trybie zaocznym – szczegóły w sekretariacie szkoły: sekretariat@komorska.edu.pl, rekrutacja@komorska.edu.pl
oraz
Regulaminie Rekrutacji: https://komorska.edu.pl/rekrutacja/regulamin-rekrutacji

Technik technologii żywności:

 • SPC.01 – Produkcja wyrobów cukierniczych,
 • SPC. 07 – organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
 • planuje, organizuje i nadzoruje produkcję żywności,
 • opracowuje receptury i instrukcje technologiczne dla wyrobów spożywczych i wdraża je do produkcji,
 • przeprowadza ocenę jakości wyrobów w oparciu o normy i receptury,
 • stosuje zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne żywności,
 • kontroluje jakość surowców i półproduktów na każdym etapie procesu technologicznego,
 • wytwarza wyroby cukiernicze,
 • tworzy dekoracje gotowych wyrobów cukierniczych,
 • potrafi ocenić jakość i przydatność surowców oraz prowadzi dokumentację związaną z rozliczaniem surowców i półproduktów,
 • posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami.

UWAGA! – od roku 2020/2021 kwalifikacja SPC.07 prowadzona jest również na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (KKZ) w trybie zaocznym – szczegóły w sekretariacie szkoły: sekretariat@komorska.edu.pl, rekrutacja@komorska.edu.pl
oraz
Regulaminie Rekrutacji: https://komorska.edu.pl/rekrutacja/regulamin-rekrutacji

Technik usług kelnerskich:

 • HGT.01 – wykonywanie usług kelnerskich,
 • HGT.11. – organizacja usług gastronomicznych
 • zajmuje się kompleksową obsługą konsumenta w zakładach gastronomicznych,
 • nawiązuje kontakty z gośćmi polskimi i zagranicznymi,
 • nakrywa i dekoruje stoły,
 • organizuje przyjęcia,
 • sporządza i serwuje potrawy i napoje w obecności gości,
 • prowadzi dokumentację sprzedaży i rozliczenia kelnerskie

Branżowa Szkoła Spożywczo – Gastronomiczna I stopnia im. Jana Pawła II

Kucharz:

 • HGT.02.- przygotowanie i wydawanie dań
 • sporządza, dekoruje, porcjuje i wydaje potrawy i napoje dostosowane do indywidualnych okoliczności i wymagań kulinarnych konsumentów,
 • właściwie przechowuje surowce i półprodukty oraz ocenia ich jakość,
 • praktycznie stosuje wiedzę na temat różnych kultur kulinarnych,
 • dobiera zastawę stołową do potraw i napojów,
 • praktycznie stosuje wykorzystuje wiedzę dotyczącą odpowiedniego łączenia składników, jak również serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków

(*brak naboru do klasy w rekrutacji 2021/2022)

Piekarz:

 • SPC.03 – produkcja wyrobów piekarskich
 • przygotowuje surowce do produkcji wyrobów piekarskich,
 • sporządza półprodukty piekarskie,
 • samodzielnie formuje wyroby piekarskie,
 • przeprowadza wzrost i wypiek pieczywa,
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów piekarskich,
 • zna i praktycznie stosuje tradycyjne i nowoczesne technologie wytwarzania pieczywa.

(*brak naboru do klasy w rekrutacji 2021/2022)