Przejdź do treści

Wykaz materiałów i przyborów

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych,
z których zdający mogą korzystać
w etapie praktycznym egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła)