Przejdź do treści

Wykaz materiałów i przyborów

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych,
z których zdający mogą korzystać
w etapie praktycznym egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła)

Kwalifikacja T.10 Organizacja usług gastronomicznych
  • długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka.
Kwalifikacja T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
  • długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka.
Kwalifikacja T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
  • długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka.
Kalkulatory zapewnia szkoła.
Na etapie pisemnym egzaminu nie wolno korzystać z wyżej wymienionych materiałów i przyborów.