Przejdź do treści

Dni wolne od nauki

w Zespole Szkół spożywczo-Gastronomicznych

Dni ustawowo wolne od pracy

1

LISTOPAD
(wtorek)
Wszystkich Świętych

11

LISTOPAD
(piątek)
Święto Niepodległości

6

STYCZEŃ
(piątek)
Trzech Króli

1

MAJ
(poniedziałek)
Święto Pracy

3

MAJ
(środa)
Święto Konstytucji 3 Maja

8

CZERWIEC
(czwartek)
Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31 października 2022 r.

(poniedziałek)

Dzień przed Wszystkimi Świętymi

stycznia 2023 r.

(poniedziałek)

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie

stycznia 2023 r.

(wtorek)

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie

2 maja 2023 r.

(wtorek)

Dzień przed Świętek Konstytucji 3 Maja

4 maja 2023 r.

(czwartek)

Egzamin maturalny z języka polskiego

5 maja 2023 r.

(piątek)

Egzamin maturalny z matematyki
(dla uczniów Technikum Spożywczo-Gastronomicznego)

8 maja 2023 r.

(poniedziałek)

Egzamin maturalny z języka angielskiego
(dla uczniów Technikum Spożywczo-Gastronomicznego)

9 czerwca 2023 r.

(piątek)

Dzień po święcie Bożego Ciała

czerwiec 2023 r.

Egzamin zawodowy
- według harmonogramu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej