I Mazowiecki Zjazd Szkół noszących imię Jana Pawła II

W dniu 12 kwietnia 2018 r. uczestniczyliśmy w I Mazowieckim Zjeździe Szkół noszących imię Jana Pawła II zorganizowanym przez Instytut Papieża Jana Pawła II. Inicjatorami tego wydarzenia byli: Jego Eminencja...

Czytaj dalej