10 czerwca 2019 r. Podróż Pamięci

W dniu 10 czerwca 2019 r. kl. I EF i kl. IA pod opieką p. C. Rudas, p. V. Proc, p. J. Wróblewskiej i p. I. Besz odbyły „Podróż Pamięci”...

Czytaj dalej