Przejdź do treści

Statut Branżowej Szkoły Spożywczo-Gastronomicznej I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Rozdział XI

CEREMONIAŁ SZKOLNY

§ 67.

Szkoła posiada własny sztandar i może posiadać godło oraz ceremoniał szkolny.

Najważniejsze uroczystości z udziałem ceremoniału szkolnego:

  1. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
  1. ślubowanie uczniów klas pierwszych;
  1. uroczystości związane ze świętami narodowymi;
  1. uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie;
  1. uroczystości kościelne;
  1. inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np. związane z patronem szkoły).

Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez dyrektora szkoły nauczycieli.