Przejdź do treści

Statut 5 letniego Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Dział IX

Ceremoniał szkolny

Szkoła posiada własny sztandar i może posiadać godło oraz ceremoniał szkolny.

Najważniejsze uroczystości z udziałem ceremoniału szkolnego:

  • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
  • ślubowanie uczniów klas pierwszych;
  • uroczystości związane ze świętami narodowymi;
  • uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie;
  • uroczystości kościelne;
  • inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np. związane z patronem szkoły).

Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez dyrektora szkoły nauczycieli.