Przejdź do treści

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

klasy promocyjne (I-III)

I PÓŁROCZE

1.09.2022 r. - 27.01.2023 r.

oceny proponowane

22.12.2022 r.

oceny śródroczne

27.01.2023 r.

II PÓŁROCZE

28.01.2023 r. - 23.06.2023 r.

oceny proponowane

16.05.2023 r.

oceny końcoworoczne

16.06.2023 r.

klasy maturalne (IV)

I PÓŁROCZE

1.09.2022 r. - 16.12.2022 r.

oceny proponowane

16.11.2022 r.

oceny śródroczne

16.12.2022 r.

II PÓŁROCZE

17.12.2022 r. - 28.04.2023 r.

oceny proponowane

14.03.2023 r.

oceny końcowe

21.04.2023 r.