Przejdź do treści

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

klasy promocyjne (I-IV)

I PÓŁROCZE

4.09.2023 r. - .2024 r.

oceny proponowane

.2023 r.

oceny śródroczne

.2024 r.

II PÓŁROCZE

.2024 r. - 21.06.2024 r.

oceny proponowane

.2023 r.

oceny końcoworoczne

14.06.2023 r.

klasy maturalne (V)

I PÓŁROCZE

4.09.2023 r. - 5.01.2024 r.

oceny proponowane

.2023 r.

oceny śródroczne

.2024 r.

II PÓŁROCZE

8.01.2024 r. - 26.04.2024 r.

oceny proponowane

.2024 r.

oceny końcowe

19.04.2024 r.