Przejdź do treści

Grecja II 2023

Erasmus+ „Europa od kuchni - edycja 2 - Grecja” 2023

W 2023 roku ZSSG realizuje projekt pt.  „Europa od kuchni- edycja 2-Grecja” realizowanego w ramach programu Erasmus+, Sektor Szkolenia i Kształcenie Zawodowe.

Rekrutacja trwa od 16.01-20.01.2023.

Głównym celem projektu jest podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności oferty ZSSG oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez stworzenie możliwości rozwoju kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów.

Rekrutacja do projektu pod tytułem:

„Europa od kuchni - edycja 2 -Grecja”

nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000069929,

realizowanego w ramach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu pt. „Europa od kuchni- edycja 2-Grecja ”, nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000069929, realizowanego w ramach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe
Projekt zakłada wyjazd 25uczniów na praktyki zagraniczne do Grecji .

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji jest dostępny u koordynatora projektu w pokoju nr 41.

Głównym celem projektu jest podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności oferty Szkoły oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez stworzenie możliwości rozwoju kompetencji zawodowych, językowych i społecznych 25 uczniów ZSSG w Warszawie.

Na realizację celu głównego składać się będą także cele szczegółowe, wśród których znajdą się zarówno cele ilościowe, jak i jakościowe:

  1. Przygotowanie i wdrożenie 12-dniowych programów praktyk zagranicznych.
  1. Promowanie włączania, różnorodności i tolerancji poprzez zaangażowanie w realizację projektu przynajmniej 8 uczniów o tzw. mniejszych szansach.
  1. Podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych 25 uczestników projektu, potwierdzonych zaświadczeniami, certyfikatami oraz dokumentami takimi jak Europass-Mobilność.
  1. Zdobycie międzynarodowego doświadczenia w zakresie inicjowania i implementowania projektów edukacyjnych.
  1. Zwiększenie mobilności i atrakcyjności kształcenia zawodowego.
  1. Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów w kraju i zagranicą.
  1. Podniesienie stopnia uznawalności kompetencji i rezultatów projektu.

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych Formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji przygotowanego przez Komisję rekrutacyjną. Każdy uczeń, który nie znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych, ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji do Dyrekcji szkoły. Odpowiednie pismo należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników. Pismo złożone Dyrekcji szkoły musi zawierać uzasadnienie odwołania. Dyrekcja ma 3 dni robocze na rozpatrzenie wniosku. Rekrutacja do projektu będzie trwała do 16 do 20 stycznia 2023 roku. Poniżej można znaleźć Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, w których znajdują się szczegółowe kryteria rekrutacji, potrzebne do zgłoszenia się do udziału w projekcie. Na wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji odpowie Koordynator projektu.

Lista zakwalifikowanych zostanie ogłoszona 1 lutego 2023 r.

Konferencja Erasmus+

Konferencja Erasmus+

Kamila Dzwonkowska31 października 20230 Comments
Konferencja podsumowująca projekty Erasmus+ pt. „Kuchnie świata w interaktywnej formie – odcinek 1 – Grecja”, „Europa od kuchni – edycja 2 – Grecja”. To były wspaniałe projekty! Przedstawione były główne
Read More »
Warsztaty greckie

Warsztaty greckie

Kamila Dzwonkowska30 października 20230 Comments
W ramach upowszechniania projektu Erasmus + pt. „Europa od kuchni – edycja 2 – Grecja” uczestnicy projektu podzielili się swoją wiedzą kulinarną z rówieśnikami podczas warsztatów greckich.
Read More »
Upowszechnianie Erasmus+, Grecja 2

Upowszechnianie Erasmus+, Grecja 2

Kamila Dzwonkowska26 października 20230 Comments
Dobiega końca projekt pt. „Europa od kuchni – edycja 2 – Grecja ”. W ramach podwykorzystania nabytych umiejętności cyfrowych i technologicznych uczestnicy projektu przygotowali ulotki oraz broszury podsumowujące projekt. ULOTKA:
Read More »
Grecja oczami uczestników

Grecja oczami uczestników

Kamila Dzwonkowska22 czerwca 20230 Comments
Read More »
Rozdanie certyfikatów

Rozdanie certyfikatów

Kamila Dzwonkowska22 czerwca 20230 Comments
To już ostatnie chwile uczestników projektu pt. „ Europa od kuchni – odcinek 2 – Grecja” 😉 podsumowanie realizacji projektu oraz wyróżnienie uczestników 😉
Read More »
Lokalne przysmaki

Lokalne przysmaki

Kamila Dzwonkowska22 czerwca 20230 Comments
Cześć! Nasz projekt „Europa od kuchni – edycja 2 – Grecja” (nr projektu 2022-1-PL01-KA122-VET-000069929) powoli zbliża się do końca. 🍽️🇬🇷 W ostatnich dniach, podczas praktyk w urokliwej Grecji, uczniowie pracowali
Read More »
Zwiększanie kompetencji nauczycieli

Zwiększanie kompetencji nauczycieli

Kamila Dzwonkowska22 czerwca 20230 Comments
Uczestnikami projektu Erasmus+ pt. „Europa od kuchni – odcinek 2 – Grecja” są również nasi nauczyciele, którzy dzięki realizacji praktyk zwiększyli swoje umiejętności zawodowe, a także wzmocnili konkurencyjność zawodu nauczyciela
Read More »
Grecka kultura

Grecka kultura

Kamila Dzwonkowska22 czerwca 20230 Comments
Kultura grecka to również taniec po wspólnym posiłku. Uczestnicy projektu Erasmus+ pt. „Europa od kuchni – edycja 2 – Grecja po dniu praktyk oprócz przyrządzania tradycyjnych dań również poznali temperament,
Read More »
Meteory

Meteory

Kamila Dzwonkowska22 czerwca 20230 Comments
Weekend to idealny czas na realizację programu kulturowego, w ramach którego uczniowie odwiedzili słynne, greckie „Meteory”. Majestatyczne kilkusetmetrowe masywy skalne, z usadowionymi na szczytach wiekowymi klasztorami (monastyrami), wyglądającymi, jakby były
Read More »
Rejs

Rejs

Kamila Dzwonkowska22 czerwca 20230 Comments
Kultura grecka to również taniec po wspólnym posiłku. Uczestnicy projektu Erasmus+ pt. „Europa od kuchni – edycja 2 – Grecja po dniu praktyk oprócz przyrządzania tradycyjnych dań również poznali temperament,
Read More »
Warsztaty

Warsztaty

Kamila Dzwonkowska22 czerwca 20230 Comments
Niepowtarzalne doświadczenie dla naszych uczestników projektu Erasmus+ pt. „Europa od kuchni – edycja 2 – Grecja” to warsztaty kulinarne – praca od podstaw z regionalnymi surowcami, obróbka aż do powstania
Read More »
Praktyki w hotelu

Praktyki w hotelu

Kamila Dzwonkowska22 czerwca 20230 Comments
Rozwijanie kompetencji zawodowych, językowych a także kulturowych uczestników projektu Erasmus+ pt. „Europa od kuchni – edycja 2 – Grecja odbywa się przez czynną praktykę zawodu związana pracą w hotelu od
Read More »
Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Kamila Dzwonkowska22 czerwca 20230 Comments
W ramach zwiększania kompetencji zawodowych oraz językowych uczestnicy projektu Erasmus+ pt. „Europa od kuchni – edycja 2 – Grecja wzięli udział w warsztatach kulinarnych, podczas których nauczyli się wykonywać tradycyjne
Read More »
Spotkanie integracyjne

Spotkanie integracyjne

Kamila Dzwonkowska22 czerwca 20230 Comments
Kolejna grupa naszych uczestników projektu Erasmus+ pt. „Europa od kuchni – edycja 2 – Grecja” dotarła do hotelu „Olympion Melathorn” w miejscowości Platamonas. Uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w spotkaniu
Read More »
Przygotowanie językowe, kulturowe

Przygotowanie językowe, kulturowe

Kamila Dzwonkowska22 czerwca 20230 Comments
Odbyło się przygotowanie przygotowanie pedagogiczno-kulturowe i spotkanie motywacyjne uczniów biorących w projekcie Erasmus+ pt. „Europa od kuchni – edycja 2 – Grecja”. W ramach zajęć grupowych uczniowie poszerzyli swoją wiedzę
Read More »

Lista rankingowa – Grecja 2

Kamila Dzwonkowska2 lutego 20230 Comments
Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pt. „Europa od kuchni- edycja 2-Grecja  nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000069929, realizowanego w ramach  Programu Erasmus +,  sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe Lp. Imię i nazwisko 1. Antonina
Read More »
Grecja rekrutacja- Erasmus+

Grecja rekrutacja- Erasmus+

Kamila Dzwonkowska17 stycznia 20230 Comments
Rozpoczynamy rekrutacje dla klasy 3A i 3B na praktyki zagraniczne w Grecji.
Read More »