Kategorie:

Termomodernizacja ZSSG

A o to wizualne efekty zrealizowane w ramach projektu pt. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23” w Warszawie. Każdego dnia ten widok cieszy nasze oko!