Kategorie:

Nastolatek w Samorządzie

19.12.2023 roku klasy IBT i ICT brały udział w warsztatach w ramach projektu „Nastolatek w samorządzie”, realizowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o samorządzie terytorialnym i społeczeństwie obywatelskim oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania aktywności lokalnej w swoim środowisku. Uczniowie podczas warsztatów dowiadywali się między innymi jak diagnozować swoje najbliższe otoczenie (dostrzegać jego mocne i słabe strony) oraz jak nawiązywać współpracę z podmiotami lokalnego życia społecznego. Dziękujemy za udział w warsztatach😊