Kategorie:

Fundacja Szkatułka – warsztaty klimatyczne

Klasa 1 DT w minionym tygodniu brała udział w warsztatach pt. Klimatyczne formy uliczne zorganizowane przez Fundacja Szkatułka. Edukatorzy wprowadzili uczniów w obszar sztuki zaangażowanej, uporządkowali pogłębili ich wiedzę na temat zagadnień klimatyczno-środowiskowych. I co najistotniejsze, ukierunkowali młode osoby na sposoby zaradzenia problemom klimatycznym i środowiskowym, na współdziałanie, pozytywne, twórcze myślenie, konstruktywne działania.