Kategorie:

16 listopada to Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji został ustanowiony w 1995 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Obchodzony jest zawsze 16 listopada, zaś jego najważniejszy cel to zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem nierówności i dyskryminacji. Oba te negatywne zjawiska obserwujemy także dzisiaj, co sprawia, że potrzeba przypominania o podstawowych wartościach wydaje się niezmiennie aktualna.

Z okazji tego dnia Klasy 2a wraz z wychowawcą Anną Bartuszek, 2b wraz z wychowawcą Mileną Urbańską oraz 1 bi wraz z wychowawcą Barbarą Hładki stworzyli Klasowy Kodeks Tolerancji i Życzliwości.

Proponujemy również, na przyszłe lata pracy wychowawczej stworzenie Klasowego Kompasu Uczuć i Potrzeb – rozumiem co czuję.