Kategorie:

Pielgrzymka Maturzystów

12 października odbyła się Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy w ramach zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Uczestnicy pielgrzymki uczestniczyli w koncercie oraz Mszy Świętej na Błoniach Jasnogórskich. Była texh chwila na osobistą adorację w Kaplicy Najświętszego Obrazu Matki Bożej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za godne reprezentowanie naszej szkoły !