Kategorie:

Przygotowanie językowe, kulturowe

Odbyło się przygotowanie przygotowanie pedagogiczno-kulturowe i spotkanie motywacyjne uczniów biorących w projekcie Erasmus+ pt. „Europa od kuchni – edycja 2 – Grecja”. W ramach zajęć grupowych uczniowie poszerzyli swoją wiedzę nt. Grecji, kultury, uprzedzeń i stereotypów. Dokonano analizy SWOT, by w sposób szczegółowy dostrzec mocne i słabe strony wyjazdu oraz zwrócić uwagę na szanse płynące z udziału w projekcie oraz w sposób właściwy ustrzec się przed zagrożeniami i właściwie przygotować na obawy i lęki osobiste. Spotkanie było mocno efektywne i przyniosło nam ogromnie dużo wiedzy oraz poszerzyło umiejętności.