28 maja odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły absolwentom klas maturalnych. Wzruszającym momentem było pożegnanie sztandaru i przekazanie go uczniom młodszych klas. Wyróżniająca się młodzież otrzymała dyplomy i nagrody za wyniki w nauce, udział w poczcie sztandarowym i godne reprezentowanie szkoły. Serdeczne słowa pożegnania usłyszeli od dyrektora szkoły, p. Łukasza Kani, przedstawiciela rodziców i samorządu szkolnego. Młodsi koledzy przygotowali program artystyczny przypominający 4-letni pobyt na Komorskiej.