7 kwietnia 2023 roku odeszła Pani Elżbieta Miklewska, długoletnia nauczycielka.
W latach 1981-1988 była wicedyrektorem, a od 1989 do 1992 roku dyrektorem Naszej Szkoły.

Z żalem  żegnamy wybitnego pedagoga, przyjaciela młodzieży i człowieka wielkiego serca.

Cześć jej pamięci!

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 kwietnia o godzinie 13:00 na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa Sala A).