Kategorie:

Przygotowania – projekt Erasmus+

25 uczestników z klasy 3 B i 2 A uczestniczą w spotkaniach pedagogicznych, kulturowych oraz językowych aby jak najlepiej przygotować się do projektu Erasmus+, który już za tydzień rozpoczną w Grecj.

Przygotowania pedagogiczne, kulturowe w ramach projektu Erasmus+ „Kuchnie świata w interaktywnej formie-edycja1-Grecja”. Miały one na celu zacieśnienie relacji między wyjeżdżającym oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych.  W trakcie tych zajęć uczniowie  mieli okazję poznać się bliżej poprzez różne aktywności i zabawy.  Niektóre z zadań wymagały współpracy i zaangażowania wszystkich uczestników, co okazało się pozytywnym doświadczeniem i nieraz wywoływało mnóstwo radości. Uczniowie wykazali się również niesamowitą kreatywnością, która z pewnością przyda im się w przyszłej pracy.  Na spotkaniu z panią pedagog rozmawialiśmy o obawach związanych z wyjazdem, aklimatyzacją oraz integracją z nowymi osobami. Przybliżyliśmy sobie efekt pierwszego wrażenia i samospełniającego się proroctwa. Zwróciliśmy uwagę na uczenie się elastyczności w relacjach interpersonalnych, aby wzbogacać życiowe doświadczenia oraz rozwijać swoje umiejętności nie tylko praktyczne, ale również społeczne. Na zajęciach z przygotowania kulturowego uczniowie poznali zwyczaje, tradycje greckie. W ramach przygotowania kulturowego uczniowie pracowali na platformie na której rozwiązywali quizy o Grecji.