Kategorie:

Konferencja „Power – Europa od kuchni”

21.12.2022 był to dla nas wyjątkowy dzień, pełen wzruszeń. Niewątpliwie oprócz wspaniałych efektów edukacyjnych przejęty przez nas projekt POWER „Europa od Kuchni” przyniósł nam wielu trudności i trosk, wymagał często pracy i zaangażowania wielu osób. Dziś z dumą i zadowoleniem patrzymy na efekty, jakie dzięki temu udało nam się osiągnąć – w okresie 2019-2022 80 uczniów z naszej szkoły odbyło 2-tygodniowe praktyki zagraniczne w Hiszpanii. Każdy z nich poszerzył swoje kompetencje językowe, kulturowe oraz nabrał praktyki w swoim zawodzie. A o to relacja z konferencji podsumowującej efekty projektu. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji za wsparcie nas w trudnościach, Opiekunom za rzetelną opiekę uczniów podczas wyjazdów, a także samym uczestnikom i ich rodzicom za wyrozumiałość i wsparcie w trakcie wyjazdu.

Olga Połosak
Kamila Dzwonkowska-Rękas

@frsedukacji