Kategorie:

Grecja rekrutacja- Erasmus+

Rozpoczynamy rekrutacje dla klasy 3A i 3B na praktyki zagraniczne w Grecji.

 1. Klasa 3B: Rozpoczęła się rekrutacja do projektu pt.  Kuchnie świata w interaktywnej formie-odcinek 1-Grecja realizowanego przez naszą placówkę, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja Szkolna. Projekt zakłada wyjazd 25 uczniów  oraz 2 nauczycieli do Grecji.
  Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji  jest dostępny u koordynatora projektu w pokoju nr 41. 
  Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych, w tym językowych, cyfrowych, osobistych, społecznych i wiedzy z przedmiotów podstawy programowej wśród uczniów i nauczycieli ZSSG w Warszawie.
  2. Klasa 3A:
  Rozpoczęła się rekrutacja do projektu pt. Europa od kuchni- edycja 2-Grecja ,  nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000069929, realizowanego w ramach 
  programu Erasmus+,  sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe
  Projekt zakłada wyjazd 25uczniów na praktyki zagraniczne do Grecji .
  Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji  jest dostępny u koordynatora projektu w pokoju nr 41. 
  Głównym celem projektu jest podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności oferty Szkoły  oraz  jakości kształcenia zawodowego poprzez stworzenie możliwości rozwoju kompetencji zawodowych, językowych i społecznych 25 uczniów ZSSG w Warszawie 
  W rekrutacji uzupełniającej będą mogli wiząć udział uczniowie klasy 2A.