Kategorie:

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych został ustanowiony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (ang. International Association of School Librarianship) w 1999 r.
Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły i upowszechnianie czytelnictwa. W 2022 roku hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych to: Czytanie dla pokoju.

Zapraszam  uczniów  do udziału w konkursach:
– Najlepiej czytająca klasa (czas trwania X-VI)
– Najlepszy czytelnik (czas trwania X- -VI)
– Konkurs – Recenzja książki (proszę przesyłać  do 28.X)

Spotkania w bibliotece:
– Spotkanie z autorem
– Jesienne koncerty (duża przerwa)
– Spotkania z literaturą – pokazy filmów.