Kategorie:

Zjazd absolwentów naszej szkoły

11 czerwca 2022 roku odbyło się spotkanie absolwentów szkoły z 1982 roku w 40-TĄ ROCZNICĘ MATURY. Rozpoczęło się ono Mszą Świętą w historycznej kaplicy w Ossowie. Następnie absolwenci i zaproszeni nauczyciele wspominali czasy nauki na Komorskiej, a także z dużym zainteresowaniem wysłuchali wypowiedzi obecnego p. dyrektora  Łukasza Kani o tym, co aktualnie dzieje się w szkole i jakie są perspektywy jej rozwoju. Uczestnicy ze wzruszeniem obejrzeli swoje zdjęcia z tamtych lat umieszczone m.in w kronice szkolnej. Wśród absolwentów są cztery szczęśliwe „szkolne” małżeństwa. W atmosferze przyjaźni i radości wspominkom i anegdotom nie było końca.