Kategorie:

Konferencja

Dnia 24 maja uczniowie klasy 3 Bp i 3Ag uczestniczyli w konferencji „Opracowanie I wdrożenie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywnosc kształcenia zawodowego w obszarze rolno-spozywczym”. Podczas spotkania uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat jakości żywienia i trendach w kształceniu zawodowym oraz o korzyściach brania udziału w projektach edukacyjnych.