Kategorie:

„Żonkile”

Społeczność Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23 w Warszawie wzięła udział  w akcji Żonkile zorganizowanej przez Muzeum Polin, upamiętniającej wybuch powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 r.

Przeprowadzone zostały zajęcia z wychowawcami poruszające tę tematykę, ponadto zasadziliśmy żonkile, które upamiętniły omawiane wydarzenia. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem „miłość”, co ma szczególny wydźwięk w obliczu wojny na Ukrainie.