Kategorie:

Otwarte spotkanie promocyjne

Zespół Szkół Spożywczo – Gastronomicznych w Warszawie serdecznie zaprasza doradców zawodowych,wychowawców, opiekunów prawnych, koordynatorów, pedagogów, psychologów, dyrektorów na wirtualne spotkanie dnia 24 lutego 2022 o godzinie 12.00 w celu uzyskania oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych.

Będzie to spotkanie z dyrekcją, nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, kierownikiem szkolenia praktycznego, pedagogiem szkolnym i doradcą zawodowym z ramienia ZSSG – opowiemy o nauce w naszej szkole, podzielimy się pomysłami na kształcenie zawodowe, realizowanymi projektami i inicjatywami w szkole oraz środowisku lokalnym. Dodatkowo na spotkaniu będą doradcy zawodowi, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ukierunkowywania młodzieży w celu wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.

Zapoznamy również Państwa z ofertą i rekrutacją naszej szkoły na rok 2022/2023 oraz planowanymi innowacjami pedagogicznymi.
A co najważniejsze obalimy wszelkie mity i stereotypy dotyczące kształcenia zawodowego i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeTc3npUTv0s2deJtDMGHYq-wvGBMHeU1yjDlsZHwNSA1%40thread.tacv2/1643270474715?context=%7b%22Tid%22%3a%227fb57ac2-1267-4d8b-bd83-8a898116c90c%22%2c%22Oid%22%3a%220a54bb7a-6303-4b9f-83a6-aff33b5ed4ba%22%7d

Aby dołączyć, naciśnij link albo wklej go w przeglądarce.