Kategorie:

Patroni roku 2021

Uchwałą Senatu Patronami 2021 roku zostali: Cyprian Kamil Norwid oraz Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński. Senat zdecydował, że 2021 będzie także rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia, Powstań Śląskich oraz Polskiej Tradycji Konstytucyjnej. 

2020 rok stanął pod znakiem koronawirusa SARS–CoV–2. Wielki hołd za poświęcenie należy się zespołom walczącym z tym, w wielu przypadkach, śmiertelnym wirusem, ludziom narażającym przy tym własne zdrowie i życie. „Od początku pracownicy służby zdrowia, lekarze, pielęgniarki i salowe, laboranci i naukowcy nie czekali na wytyczne. Od pierwszego dnia choroby, nie zważając na wielkie zagrożenie, wypowiedzieli jej walkę. Często nie posiadając wystarczającej ilości środków ochrony indywidualnej, ratowali życie i zdrowie pacjentów. Dla nas wszystkich stali się wielkimi, choć często bezimiennymi bohaterami.”- tak brzmi fragment uchwały Senatu.

Patronat w 2021 roku będą sprawować też  Powstania Śląskie. Senat oddał w ten sposób cześć Powstańcom Śląskim za ich patriotyzm i umiłowanie polskości oraz męstwo i hart ducha w walkach w latach 1919 – 1921. W uchwale zaznaczono, że: “Powstania Śląskie (1919-1921) to trzy zrywy ludności polskiej Górnego Śląska, w których życie oddało kilka tysięcy osób”. Podkreślono, iż: “Do dziś nie wiadomo, ilu powstańców tak naprawdę walczyło. Podaje się liczbę kilkudziesięciu tysięcy. Nie znamy wszystkich nazwisk. Dziś uczestnicy walk nie mogą już o nich opowiedzieć, gdyż ostatni z weteranów odszedł na wieczną wartę. Dlatego na nas spoczywa obowiązek pamiętania. Bez względu na ocenę historyczną czy prowadzone spory jesteśmy winni Powstańcom szacunek i cześć, tak jak i innym bohaterom naszej historii”.

Izba Senatu uhonorowała także: kard. Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza.
W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego .Był on głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu. „Wolność Narodu” była dla Prymasa Tysiąclecia priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej.

Stanisław Lem, najwybitniejszy przedstawiciel polskiej fantastyki i jeden z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction  na świecie, autor m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”. W 2021 roku przypada 100. rocznica jego urodzin. „W swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji.”

Cyprian Kamil Norwid, wybitny poeta, dramatopisarz, prozaik i myśliciel, a także artysta sztuk pięknych. W twórczości swej Norwid odwoływał się do narodowej i ogólnoeuropejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem. W 2021 roku przypada 200. rocznica jego urodzin.

Krzysztof Kamil Baczyński – jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, a dwa lata temu, na mocy postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin poety. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej: Tadeuszowi GajcemuJanowi RomockiemuZdzisławowi StroińskiemuJózefowi SzczepańskiemuAndrzejowi Trzebińskiemu.

Tadeusz Różewicz – wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin Różewicza.

Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.