Kategorie:

Wielka Zbiórka Książek

Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych po raz kolejny wziął udział w Wielkiej Zbiórce Książek organizowanej przez Fundację Zaczytani.org

W tym roku udało się zebrać niemal 294 000 książek, które trafią do Beneficjentów Fundacji Zaczytani.org – m.in. do szpitali, placówek pomocowych wspierających dzieci, seniorów oraz osoby w kryzysie bezdomności, a także do Zakładów Karnych.

Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju Wielka Zbiórka Książek odbyła się i przyniosła efekty! W tym roku  książki zbierano w  961 Punktach Zbiórki w aż 259 miejscowościach!

Jesteśmy dumni, że nasza szkoła wzięła udział w tak wspaniałej akcji!

Zapraszamy o obejrzenia krótkiego filmu będącego jej podsumowaniem.