Kategorie:

„Decyduję odpowiedzialnie” Warsztaty dla uczniów

Dnia 21 września 2020 roku odbyły się we współpracy naszej Pani Pedagog ze Strażą Miejską zajęcia profilaktyczne w ramach programu „Decyduję odpowiedzialnie”. Uczniowie klas pierwszych mieli okazję zapoznać się z tematyką wykroczeń i przestępstw oraz konsekwencji i odpowiedzialności za te zachowania, a także cyberprzemocy. Serdecznie dziękujemy.