Kategorie:

„Europa od kuchni” -Wygrany projekt na realizację zagranicznych praktyk zawodowych

Z radością informujemy, że nasza szkoła we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zakończyła proces podpisania umowy dotyczącej realizacji projektu: „Europa od kuchni”, w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły będą mogli odbyć zagraniczne praktyki zawodowe w renomowanych hotelach, restauracjach i cukierniach  na wyspach hiszpańskich, takich jak: Majorka, Ibiza, Teneryfa czy w rejonie Costa del Sol. Koszt udziału  uczniów oraz  nauczycieli – opiekunów w projekcie pokryty zostanie w pełni ze środków unijnych

Realizacja tego projektu bez wątpienia wpłynie na poszerzenie kwalifikacji zawodowych uczniów, wprowadzając ich na europejski rynek pracy zgodnie z Polską i Europejską Ramą Kwalifikacji. Udział uczniów w zagranicznych praktykach zawodowych to także szansa na dodatkowe przygotowanie uczniów do pełnienia świadomej i odpowiedzialnej roli obywateli wielokulturowego i wielojęzykowego społeczeństwa Unii Europejskiej, podnosząc tym samym poziom europejskiego wymiaru szkoły.

Rekrutacja do projektu jak i realizacja zagranicznych praktyk zawodowych będzie miała miejsce w nowym roku szkolnym, jak ustabilizuje się sytuacja epidemiologiczna w Europie i na świecie.