Kategorie:

Warszawska Szkoła Letnia

Warszawska Szkoła Letnia – dla uczniów szkół warszawskich
Miasto stołeczne Warszawa uruchamia Warszawską Szkołę Letnią – bezpłatne kursy z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych dla uczennic i uczniów szkół warszawskich obecnych klas klas trzecich technikum, którzy zdają egzaminy w 2021 roku.

Z doświadczeń związanych z nauczaniem zdalnym wynika, że pomimo ogromnego wysiłku i pracy włożonej w nauczanie online, przygotowanie nowych materiałów i pomocy dydaktycznych, włączeniem nowych narzędzi komunikacji zdalnej, brakowało czasu i przestrzeni na wymianę myśli, utrwalanie wiedzy, konsultacje bieżące czy budowanie relacji uczeń-nauczyciel.

Zajęcia adresujemy do uczennic i uczniów szkół warszawskich zainteresowanych uporządkowaniem, uzupełnieniem, poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego z wymienionych przedmiotów i etapów edukacyjnych, które powinna być zrealizowane w II semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Planowane jest uruchomienie kursów z następujących przedmiotów: Język polski,Matematyka,Fizyka,Chemia,Biologia,Geografia,Historia,Wiedza o społeczeństwie,Język angielski.

Każdy kurs będzie trwać 5 dni (pon.-pt.) w godz. 10.00 – 13.30, obejmie 4 godziny dydaktyczne (45 min.) dziennie z przerwami. Zajęcia będą prowadzić nauczycielki i nauczyciele, którzy na co dzień pracują w warszawskich szkołach.

Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (ul. Stara 4) oraz Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego (ul. Przyrynek 9) z zachowaniem przepisów i reżimu sanitarnego obowiązującego w budynkach użyteczności publicznej.

Zajęcia będą realizowane w następujących edycjach:

Edycja I 13 – 17 lipca

Edycja II 20 – 24 lipca

Edycja III 27 – 31 lipca

Edycja IV 10 – 14 sierpnia

Edycja V 17 – 21 sierpnia.

Rekrutacja uczniów rozpoczyna się 1 lipca 2020 roku i odbywa się do wyczerpania miejsc w poszczególnych grupach i edycjach:)