Kategorie:

„Nietypowe”, a serdeczne zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W dniu 26 czerwca 2020 r. z zachowaniem procedur bezpieczeństwa wychowawcy klas we współpracy z kierownictwem szkoły z radością przeprowadzili zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w poszczególnych klasach Technikum oraz Szkoły Branżowej, wchodzących w skład Zespołu Szkół Spożywczo – Gastronomicznych w Warszawie. Choć zakończenie roku było nietypowe, bez akademii i oficjalnych wystąpień, to dzień ten obfitował w szereg bardzo przyjaznych i serdecznych spotkań, służących zarówno wręczeniu świadectw uczniom, jak i refleksji, podsumowaniu wspólnej nauki i pracy, szczególnie zaś wspólnego „szkolnego” czasu realizowanego nauczania w trybie zdalnym. Tradycyjnie już na koniec roku szkolnego uczniowie odebrali z rąk dyrektora szkoły pochwały i nagrody za osiągnięcia: zarówno wyniki w nauce, frekwencję, jak i zaangażowanie w życie szkoły i promocję szkoły w środowisku edukacyjnym. Ciepło pożegnaliśmy się na czas wakacyjnej przerwy życząc sobie nawzajem 1 września – spotkania „na żywo” w murach szkoły🙂